บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ 2560 นักศึกษาภาควิชาฯได้รับทุนเรียนดี จากChevron Big Cleaning 59

บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

โดยคุณเอกพล ผู้พัฒน์ Process Safety Consultant, PTT Energy solution Co.,Ltd. และคุณดำรงค์ โสภาศิลป์ Technical Advisor บจ. Plus Exploration

โครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ 2560

สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กัน ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี อาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ

นักศึกษาภาควิชาฯได้รับทุนเรียนดี จากChevron

นายจักรนรินทร์ รัชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนเรียนดี จาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

Big Cleaning 59

โครงการพัฒนาภาควิชาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 

รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรโท และ เอก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย)

23/06/17 03:15

ขอเชิญร่วมงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2560

09/03/07 16:22

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 27ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

28/12/17 10:38

ประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมนักศึกษารับทุนคณะ

12/05/16 22:18
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จะออกวารสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา RGJ Seminar ครั้งที่ 91
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรโท และ เอก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย)
 • มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า้เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพจะนางเจ้ารำไพพรรณี
 • ขอเชิญร่วมงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2560
 • นายจักรนรินทร์ รัชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนเรียนดี จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงาน
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15
 • แนะนำภาควิชาฯ ในโครงการบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่า และกิจกรรมมุทิตาจิตฯ งาน50ปีวิศวกรรม
 • ศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำงาน
 • ศิษย์เก่ารุ่น15 บริจาคตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 •      

  ค่ายวิศวกรรมเคมีครั้งที่ 1

  TTM training 2018

  นักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการทดลองด้านเคมี

  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

  สัมมนาภาควิชาฯ 2561