ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.วิชาการ 2561 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 61 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.วิชาการ 2561

ประกวดประดิษฐ์ภาพแขวนฝาผนังจากวัสดุเหลือใช้ Thailand 4.0

ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 61

เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา,AGC,IRPC,Thaioil

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561

แนะนำให้นักศึกษาชั้นปีที่2ได้รู้จักกับบุคลากร และระเบียบต่างๆของภาควิชาฯ
 

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่วันที่ 27ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

28/12/17 10:38

ประกาศเงื่อนไขเพิ่มเติมนักศึกษารับทุนคณะ

12/05/16 22:18
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนไปศึกษาแบบเต็มเวลาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2561
 • นายจักรนรินทร์ รัชกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนเรียนดี จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์บัณฑิตศึกษา
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานนวัตกรรมด้านพลังงาน
 • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย จะออกวารสารสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา RGJ Seminar ครั้งที่ 91
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชนทุ่งใหญ่
 • แนะนำภาควิชาฯ ในโครงการบรรยายพิเศษจากศิษย์เก่า และกิจกรรมมุทิตาจิตฯ งาน50ปีวิศวกรรม
 • ศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำงาน
 • ศิษย์เก่ารุ่น15 บริจาคตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
 •      

  งานจัดเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 2563

  BIG CLEANING DAY

  บรรยายพิเศษ จากคณาจารย์UNNES

  เลี้ยงต้อนรับบัณฑิต ChE'42

  ม.อ.วิชาการ 2561

  ปฐมนิเทศนักศึกษา 2561